Trigonum caroticum

Vypracoval: Libor Luňáček

Vymezení krajiny a její obsah

Nahoru

Významné topografické útvary

Angulus Beclard-Hütteri

Trigonum Guyoni

Trigonum Farabeufi

Pozn.: Trigonum Guyoni + Farabeufi - místo podvazu a. facialis a a. lingualis.

Nahoru