Tenké střevo

Vypracoval: Libor Luňáček

= nejdélší úsek GIT, délka: 3 - 5 m (u živého), až 7 m (u mrtvoly), složeno v kličky - ansae intestinales; 3 úseky: dvanáctník - duodenum, lačník - jejunum, kyčelník - ileum

Stavba stěny střeva

Lymfatická tkáň - lok.: sliznice, roztroušena, char.: aborálním směrem ↑↑, rozlišujeme: a) ojedinělé lymf. uzlíky - folliculi lymphatici solitarii (přítomny v lamina propria mucosae), b) seskupené lymf. uzlíky - folliculi (lymphatici) aggregati - Agmina Peyeri = Peyerovy pláty - soubory větších nahromadění lymf. uzlíku v kyčelníku.

Nahoru

Střevní šťáva

Nahoru

Dvanáctník (duodenum)

Cévní a nervové zásobení dvanáctníku

Nahoru

Lačník a kyčelník (jejunum et ileum)

Lačník (jejunum)

Kyčelník (ileum)

Mesenterium = okruží: peritoneální duplikatury, na které jsou "zavěšeny" kličky jejunoilea (= lačník + kyčelník); úpon (radix mesenterii) probíhá šikmo po zadní stěně břišní vpravo dolů, délka úponu: 15 - 17 cm, průběh: flexura duodenojejunalis, pars desc. duodeni, aorta (v úrovni L3), VCI, P močovod, vasa testicularia/ovarica dx., končí v P jámě kyčelní; výška: postupně přibývá, max. 12 - 15 cm, délka volného okraje: jako délka jejunoilea.

Diverticulum ilei Meckeli = variabilní, 2 % případů, zbytek po ductus omphaloentericus, délka: 2 - 25 cm, lok.: na antimezenteriální straně kyčelníku asi 1 m od vyústění do slepého střeva, char.: kónický, někdy bývá fixován vazivovým pruhem k pupku (CAVE! strangulace střevní kličky; je-li průchodný - může být příčinou sterkorální píštěle).

Nahoru

Cévní a nervové zásobení střeva

Nahoru