Tlusté střevo

Vypracoval: Libor Luňáček

Základní fakta

Nahoru

Histologie

Nahoru

Slepé střevo (intestinum caecum, cékum, řec. typhlon)

Červovitý přívěsek (appendix vermiformis, řec. epityphlon)

Cévní a nervové zásobení slepého střeva a appendixu

Nahoru

Tračník (colon)

Vzestupný tračník = c. ascendens

Pravé tračníkové ohbí (flexura coli dex., s. hepatica)

Příčný tračník (colon transversum)

Levé tračníkové ohbí

Sestupný tračník (colon descendens)

Esovitý tračník (klička) (colon sigmoideum, "s" romanum)

Nahoru

Cévní a nervové zásobení tlustého střeva (tračníků)

Nahoru