Autonomní nervový systém

Vypracoval: Libor Luňáček

Co je autonomní nervový systém?

Autonomní (vegetativní) nervový systém představuje specifický druh nerv. řídícího systému, který nepodléhá vůli člověka, je autonomní. Zajišťuje řízení: hladkého svalstva, sekrece žláz atd. X! Vzhledem k tomu, že zajišťuje funkci životně důležitých orgánů – dýchání, oběh, trávení atd. – ozn. vegetativní, zajišťuje tzv. vegetativní funkce.

Nahoru

Autonomní nervový systém břicha a pánve

Sympatikus – pars abdominalis et pelvina

Autonomní pleteně

a) plex. aorticus abdominalis

b) plex. hypogastricus sup. (s. n. praesacralis)

c) plex. hypogastricus inf.

Plex. aorticus abd., plex. hypogastricus sup./inf. představují tzv. primární pleteně; z nich pak odstupují (buď přímo k orgánům nebo podél velkých cév) tzv. sekundární pleteně: plex. hepaticus, lienalis, gastrici, pancreaticus, suprarenalis, renalis, uretericus, testicularis (s. spermaticus)/ovaricus, mesentericus sup./inf. (→ základ pro plex. entericus → intramurální sytém GIT = plex. subserosus, plex. myentericus Auerbachi, plex. submucosus Meissneri), plex. iliaci, femoralis, uterovaginalis, vesicalis, prostaticus, deferentialis, ..., větve pro penis/klitoris → nn. cavernosi penis/clitoridis.

Příklady autonomních ganglií: ganlgion coeliacum dex./sin., gangl. mesentericum sup./inf., gangl. aorticorenale, ganglia phrenica, ganglia renalia.

Nahoru