Oko (oculus)

Vypracoval: Libor Luňáček

Oční koule (bulbus oculi)

Vrstvy oční koule

Nahoru

Přední úsek oka

Rohovka (cornea)

Nahoru

Řasnaté těleso (corpus ciliare)

Nahoru

Duhovka (iris)

Nahoru

Zadní úsek oka

Bělima (sclera)

Nahoru

Cévnatka (choroidea)

Nahoru

Sítnice (retina)

Pars ciliaris et iridica retinae

Pars optica retinae

Nahoru

Čočka (lens)

Nahoru

Oční komory (camerae bulbi)

Nahoru

Přídatné orgány oka (organa oculi accessoria)

Okohybné svaly

Nahoru

Vazivový aparát očnice

Nahoru

Víčka (palpebrae) - horní / dolní

Nahoru

Spojivka (tunica conjuctiva)

Nahoru

Slzný aparát (apparatus alcrimalis)

Nahoru