Spolupracovali

Projekt vznikal v jednotlivých etapách na jejichž tvorbě vedle vlastních autorů participovala řada dalších spolupracovníků.

1. etapa vývoje

Zahrnuje období šk. roku 2007/2008, kdy byl projekt realizován jako tzv. SVOČ. V této etapě byly řešeny topografické krajiny Břicho a Pánev. Více...

Nahoru

2. etapa vývoje

Tato etapa, zaměřená na topografické krajiny Hrudník a Končetiny, byla zpočátku řešena (ve šk. roce 2008/2009) opět jako SVOČ (personálně obsazena stejně jako SVOČ v 1. etapě, navíc do kolektivu školitelů přibyla MUDr. Kateřina Kikalová, Ph.D.). Avšak v roce 2009 již byla realizace projektu finančně podpořena grantem FRVŠ 1135/2009. Více...

Nahoru

3. etapa vývoje

Současná etapa řešená v roce 2010 byla podpořena finančním grantem FRVŠ 953/2010. Řešitelský kolektiv ve 3. etapě (v pořadí druhý grant) byl stejný jako u 1135/2010, tj. MUDr. L. Machálek, L. Luňáček, J. Konečný, MUDr. J. Charamza a MUDr. M. Bezděková, Ph.D. Více...

Nahoru