O projektu

Fotografický interaktivní atlas člověka (dále jen Atlas) představuje projekt zaměřený na oblast topografické, systematické a zčásti klinické anatomie.

Tento portál je určen pouze ke studijním účelům a cílovou skupinou uživatelů jsou především posluchači lékařských fakult, jímž má portál sloužit jako pomocník při přípravě na praktická cvičení z normální anatomie a jako repetitorium k závěrečné ústní zkoužce.

Projekt je realizován v jednotlivých etapách. Druhá etapa projektu (zaměřena na tematické okruhy "Hrudník" a "Končetiny") byla finančně podpořena grantem FRVŠ 1135/2009. Třetí etapa projektu (tematické okruhy "Hlava" a "Krk") vznikla za finanční podpory grantu FRVŠ 953/2010.

Související odkazy