Odkazy

Tabulka 1: Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Fakulta Odkaz
Univerzita Palackého v Olomouci http://www.upol.cz/
Cyrilometodějská teologická fakulta http://www.cmtf.upol.cz/
Lékařská fakulta http://www.lf.upol.cz/
Filozofická fakulta http://www.ff.upol.cz/
Přírodovědecká fakulta http://www.prf.upol.cz/
Pedagogická fakulta http://www.pdf.upol.cz/
Fakulta tělesné kultury http://ftk.upol.cz/
Právnická fakulta http://www.pf.upol.cz/
Fakulta zdravotnických věd http://www.fzv.upol.cz/

Nahoru

Tabulka 2: Lékařské fakulty v ČR
Fakulta Odkaz
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze http://www.lf1.cuni.cz
2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze http://www.lf2.cuni.cz
3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze http://www.lf3.cuni.cz
Lékařská fakulta UK v Plzni http://www.lfp.cuni.cz
Lékařská fakulta UK v Hradci Králové http://www.lfhk.cuni.cz
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně http://www.med.muni.cz
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci http://www.upol.cz/fakulty/lf/aktuality-lf/
Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě http://lf.osu.cz
Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrazy http://fvz.unob.cz

Nahoru

Tabulka 3: Anatomické ústavy v ČR, Česká anatomická společnost
Název ústavu/katedry Odkaz
Anatomický ústav 1. LF UK v Praze http://anat.lf1.cuni.cz/internet.htm
Anatomický ústav 2. LF UK v Praze http://anatomie.lf2.cuni.cz
Anatomický ústav 3. LF UK v Praze http://old.lf3.cuni.cz/anatomie/
Ústav anatomie LF UK v Plzni http://www.lfp.cuni.cz/department.aspx?id=7
Ústav anatomie LF UK v Hradci Králové http://www.lfhk.cuni.cz/anatomie/
Anatomický ústav LF MU v Brně http://www.med.muni.cz/anatomie/
Ústav normální anatomie LF UP v Olomouci http://www.nan.upol.cz
Ústav anatomie LF OU v Ostravě http://lf.osu.cz/uan/
Česká anatomická společnost http://cas.lf1.cuni.cz

Nahoru

Tabulka 4: Vzdělávací interaktivní atlasy a výukové portály
Název portálu Odkaz
Interaktivní atlas řezů mozkem a povrchových struktur odkaz zde
NEUROANATOMIE I. - Struktury centrálního nervového systému odkaz zde
Atlas histologie (B. Erdösová, D. Kylarová, LF UP) odkaz zde
Atlas elektronové mikroskopie (R. Novotný, D. Kylarová, LF UP) odkaz zde
Atlas histologie dutiny ústní (E. Pospíšilová a kol., LF UP) odkaz zde
Výukový portál LF UP v Olomouci http://noe.upol.cz
Projekt MEFANET http://www.mefanet.cz
Centrální brána portálu sítě MEFANET http://portal.mefanet.cz
MEFANET portál (LF UP v Olomouci) http://mefanet.upol.cz

Nahoru