Basis cranii externa (BCE)

Legenda: 1 - Sutura palatina mediana, 2 - Sutura palatina transversa, 3 - Foramen palatinum majus, 4 - Spina nasalis post., 5 - Fossa pterygoidea, 6 - Vomer, 7 - Canalis palatovaginalis, 8 - Canalis vomervaginalis, 9 - Foramen rotundum, 10 - Foramen ovale, 11 - Foramen spinosum, 12 - Foramen lacerum, 13 - Tuberculum pharyngeum, 14 - Sulcus tubae auditivae, 15 - Tuberculum articulare, 16 - Fossa mandibularis, 17 - Canalis musculotubarius, 18 - Canalis caroticus, 19 - Condyli occipitales, 20 - Proc. mastoideus, 21 - Incisura mastoidea, 22 - Sulcus arteriae occipitalis, 23 - Canalis condylaris, 24 - Foramen jugulare, 25 - Porus acusticus ext., 26 - Crista occipitalis ext., 27 - Protuberantia occipitalis ext., 28 - Fossa temporalis, 29 - Fossa infratemporalis, 30 - Foramen incisivum, 31 - Proc. zyogomaticus

Sutura palatina mediana Sutura palatina transversa Foramen palatinum majus Spina nasalis post. Fossa pterygoidea Vomer Canalis palatovaginalis Canalis vomervaginalis Foramen rotundum Foramen ovale Foramen spinosum Foramen lacerum Tuberculum pharyngeum Sulcus tubae auditivae Tuberculum articulare Fossa mandibularis Canalis musculotubarius Canalis caroticus Condyli occipitales Proc. mastoideus Incisura mastoidea Sulcus arteriae occipitalis Canalis condylaris Foramen jugulare Porus acusticus ext. Crista occipitalis ext. Protuberantia occipitalis ext. Fossa temporalis Fossa infratemporalis Foramen incisivum Proc. zyogomaticus Basis cranii externa

Nahoru