Lebka - kosti mozkové části lebky, neurocranium

Vypracoval: Libor Luňáček

Čelní kost = OS FRONTALE

1. Squama frontalis

2. Pars nasalis = střední úsek kosti, mezi partes orbitales; útvary:

3. Pars orbitalis = párová, tvoří strop očnice; útvary/plochy:

Nahoru

Temenní kost = OS PARIETALE

Nahoru

Týlní kost = OS OCCIPITALE

1. Foramen magnum (tudy průchod prodloužené míchy, cév a nervů)

2. Pars basilaris = tělo, baze kosti:

3. Pars lateralis

4. Squama occipitalis = šupina kosti týlní

Nahoru

Klínová kost = OS SPHENOIDALE

1. Corpus = tělo kosti, od něho odstupují křídla a křídlovité výběžky

2. Ala major (velké křídlo) - útvary:

3. Ala minor (malé křídlo)

4. Processus pterygoideus = křídlovitý výběžek

Nahoru

Spánková kost = OS TEMPORALE

1. Pars petrosa (os petrosum = skalní kost, pyramis) - původem z chrupavky

Výčet kanálků a dutinek ve skalní kosti:

2. Pars mastoidea - původem z chrupavky

3. Pars squamosa (= šupina, squama temporalis) - původem z vaziva; popisujeme:

4. Pars tympanica (os tympanicum, bubínková k.) - původem z vaziva

5. Pars styloidea - původem z II. žaberního oblouku

Nahoru